nedělní okruh

Datum: 10.09.2023
Autor: Mapař

Podle dobře informovaných zdrojů by dnes mohl někdo přijet. To se na srazu i potvrdí. Přijíždí dobře informovaný zdroj. S Luďkem pak vyrážíme na dopolední výlet v nenáročných rovinkách na severovýchodě Znojma. Nenáročné rovinky začínají tuším někde v Dobšicích stoupáním nahoru. Cestami, o kterých jsem neměl ponětí, se dostáváme přes pole a louky do Těšetic a od Ťěšetické hráze nahoru kolem archeologického naleziště.

Zde jsme na chvíli zastavili u archeologických vykopávek, kterým se v této lokalitě věnují studenti 1. ročníku archeologické fakulty Masarykovy univerzity Brno. Právě tam pomocí lopat, speciálních nástrojů a štětečků odkrývali základy domu z 5. tisíciletí před naším letopočtem. Má to být takový 7.000 let starý domek :-) , dnes částečně zapuštěný do země, protože v době svého vzniku byl okolní povrch zhruba o 1 metr níže.

Cestou narážíme na něco co vypadá jako přejetá zmije. Krev je ještě čerstvá. Přejetého hada obrátím, abych viděl jeho hlavu a vykouknou na mě 2 žluté měsíčky za krkem. Škoda hezké užovky.

Od Tvořihráze na Výrovice si lze užít udržované neasfaltové cyklostezky lesem. Výrovická přehrada moc vody nemá. Sucho je horší, než jsem si myslel. Tady je jediná pomoc: Od Plavče zamířit do Viktorky s tím suchem něco udělat.Krev u přejeté užovky ještě nestačila zaschnout.archeologické naleziště kdesi u TvořihrázeTrnky jsou sice trpké, ale nic hrozného. Bašta je dobrá.Od Výrovické přehrady se pomalu stáčíme na Znojmo.