rallye Jevišovka

Datum: 01.04.2018
Autor: Mapař

pátek

S prodlouženým víkendem si užívám posledních klidnějších dnů. V páteční předvečer si ještě užiju dvě studené třináctky (řeč je o pivech) a po trochu delším výletu zapadnu domů. Cílovým místem dnes byly Suché skály u Lubnice, což je malá lokalita soustavy chráněných území Natura 2000.

Rezervace představuje území s dochovaným původním charakterem lesních porostů s přirozenou vegetací reliktních borů, sutí a nelesních vegetací skal. Na prudkém skalnatém údolním svahu zaříznutém do údolí Želetavky vznikla rozpadem skal suťová pole. Na strmých skalách a sutích je vyvinuta štěrbinová vegetace silikátových skal s početnou populací hvozdíku moravského (čítá více jak 600 trsů). Kromě hvozdíku si pozornost zaslouží i další významné druhy rostlin, především brambořík nachový, oměj vlčí mor žláznatý, lilie zlatohlavá, jalovec obecný pravý, křivatec nejmenší, jetel alpínský, divizna jižní rakouská nebo kručinka chlupatá. Velká pestrost přírodních stanovišť vytváří životní podmínky pro celou řadu druhů hmyzu, například silně ohroženého páchníka hnědého, zlatohlávky, střevlíky, svižníka polního a další brouky. Z motýlů zde žijí například batolec duhový nebo otakárek fenyklový. Z významných druhů ptáků se zde vyskytuje silně ohrožený holub doupňák, krutihlav obecný, loví zde výr velký, krahujec obecný a další.

Dnešek ještě není tak zelený, jak jsem doufal. Na Vranově vody trochu přibylo, ale místy je dosud patrný zbytek ledového škraloupu. Pár "vlaštovek" už je ale zde. Nedaleko Cornštejnu fotím první jaterníky.sněženky u VranovaSuché skály jsou ve skutečnosti docela bohaté.Lubnice ze Suchých skalŽeletavka zde tvoří hodně meandrů.
Ve Vranovské nádrži je poslední zbytek ledového škraloupu a vody přibylo.Jaterníky v blízkosti Cornštejnu.Zadní Hamry s Ledovými slujemi v pozadí.

neděle

Otázka, zda den před velikonocemi někdo přijede, je zodpovězena krátce před devátou. U Dyje se nás schází 8.

S ohledem na silný a protivně studený vítr je dnešní rámec pro návrh tras jasný: Lesy. Tam budeme v klidu (pokud si nebudeme moc všímat stromů kývajících se nad námi).

Myšlenka na Šobes je všeobecně přijata, ... aby se po chvíli rozplynula. Další tip míří na park Jevišovka. Až trochu překvapivě se ujal. Překvapivě proto, že dostat se k té oblasti znamená trochu delší přesun odkrytým terénem v protivětru. Ale je pravda, že cesty v lesích pak už nejsou nějaké brutální.

Vymotáme se tedy z Přímětic a cestou do Mramotic se střídáme ve formaci. Následující terénní vložku považuji za přejezd na Plenkovice a Kocandu, než se ukáže, že byla jen tak pro radost. Do lesů máme nastoupit kolem zámečku v Kravsku.

Skoro se to povedlo. O potíže pro Jaroslava se postaral jeden neposlušný řetěz, který zmizel hluboko mezi kolem a kazetou. Normální oprava takové poruchy se jmenuje "gorilí pracka" - prostě to odtamtud vyrvat násilím. Tentokrát to na tento způsob nevypadá, protože řetěz je nový a nehodí se ho hned odepsat. Je tedy zavolán odvoz, aby oprava mohla proběhnout v dílně nějakým kultivovaným způsobem (kladivo, štípačky, autogen, atd.) V cestě nás tedy pokračuje jen 7. "Sbohem. Zůstaneš navždy jezdit v našich srdcích."

Od zámku objedeme zdejší rybník, stočíme se doprava a dostaneme se do parku Jevišovka severně od cesty Olbramkostel - Kravsko. Staneme zde pod nějakým vrškem, který podle času fotografie, tvaru terénu a směru slunečních paprsků odhaduji na kopec Vápenice. Je zde rozsypána cukrová řepa a nastražena fotopast. Poté provedeme několik divokých klikyháků po cestách. Podle zpětné analýzy jsme byli někde v oblasti Střední obory. Čas ubíhá a neznámé cesty nafukují vzdálenosti. Chvíli žiji v domnění, že se blížíme k rybníku Vlkov. Ten je sice za státní silnicí, ale skoro to vypadá, že jedeme úplně jinou cestou - něco jako když přeložíte mapu a dostanete se za silnici aniž by jste ji museli překročit.

Otáčíme. Co nakonec poznám jistě jsou až Hluboké Mašůvky, ke kterým přijíždíme ze severu po cyklostezce a kde si chvíli odpočineme.U Dyje je nás tentokrát hodně.V Kravsku: Řetěz se zasekl hluboko za kazetu. Protože je nový a nehodí se ho odepsat, počká oprava do dílny (kladivo, štípačky, autogen, atd.).Chvilka kochání v blízkosti vrcholu Vápenice. Je zde navezená cukrová řepa a u ní fotopast.Gruppe foto v blízkosti vrcholu Vápenice.
Blíží se otočka po větru domů.Blíží se otočka po větru domů.