Voda a lidé - partneři pro život

Datum: 10.05.2014
Autor: Mapař

"A konečně můžeme otevřít archív. Vzorek pochází z roku 2004, produkt čistírny odpadních vod Únanov. V tomto roce panovaly dobré podmínky k dosažení vysokého stupně zralosti a současně bylo investováno do pokročilejší technologie zpracování. Na patře by jste měli cítit..."

Ne. Ani na letošním ročníku tematické vyjížďky "Voda a lidé – Partneři pro život" nedošlo na ochutnávání vzorků. Novinkou byla návštěva ústředí ve Znojmě, nahlédnutí do zásob materiálu, na bohatě vybavený servisní vůz či nový vodojem u Výrovické nádrže.

Dozvěděli jsme se například o začátku společnosti v roce 1993 (1. otázka - v kterém roce oslavila Vodárenská akciová společnost Znojmo 20 let existence), o kapacitě vodojemu nad Tvořihrází (1x 100 kubíků), nebo o tom, že vyjde levněji do Výrovic tahat vodu ze Znojma, než udělat úpravnu přímo ve Výrovicích.

Na závěr připravené občerstvení, losování lístků se zodpovězenými otázkami. Počasí se letos podařilo. Účast byla široká, navzdory Velokempu paralelně běžícímu úplně jinde. Co víc si přát?zahájení v centrálezahájení v centrálevnitřek servisního vozucestou do Kuchařovic
v Tvořihráziu Výrovické přehradyu Výrovické přehradyv Únanově je bašta a losování cen.
v Únanově je bašta a losování cen.v Únanově je bašta a losování cen.