Jarní vyjížďka

Datum: 14.04.2013
Autor: Mapař

V neděli 14. 4. se uskutečnila první jarní vyjížďka pro veřejnost. Dá se tvrdit, že se uskutečnila hned, jak jaro skutečně nastalo. I když tato akce nemívá tak velkou účast, jako mnohem známější prvomájová vyjížďka, přece jen se nás na srazu u Nové lékárny po deváté hodině deset sešlo.

Trasa byla navržena s ohledem na oběd v Hnanicích krátce po poledni. Vedla proto přes Šobes se zajížďkou na Králův stolec, aby bylo cestou něco k vidění. Krom vyhlídky se podařil i pohled na květiny, protože v tuto dobu už vykvetl Jaterník podléška, Plicník lékařský či Orsej jarní.na srazuJedeme přes Hradiště na Králův stolec.na Králově stolci

Kvality brzd prověřil sjezd horních partií Šobesu. Tento směr jízdy přes Šobes je u akcí pro veřejnost spíše netypický, protože ve velké skupině příležitostně jezdících lidí je statisticky velká pravděpodobnost, že by tak prudký kopec někdo nemusel ubrzdit. S těmi stroji, které byly zde, to pořád ještě únosné bylo a stačilo to na dobrzdění u prvního dnešního stánku firmy Znovín.Míříme na Šobes.

Zde se skupina sice rozdělila, ale větší část pořád ještě směřuje na oběd do Hnanic. Cestou se vyskytl incident s nalezeným hřebíkem v plášti. Bodec jako z nějakého krváku a pneumatika pořád drží tlak - hřebík ji krom propíchnutí ucpal. Zde pomohl Josef Kutina, který byl i po včerejších 60-ti kilometrech Primavery na vyjížďce. Zatímco normálním tempem doprovodil zbytek skupiny do restaurace, postižený vyjížďkář byl do té restaurace naveden tempem velice zrychleným, ať lze duši vyměnit v klidu u jídla a ne někde v lesích.

Další cesta vede kolem připravované vatry v obci Havraníky. U nás patří k těm největším. 30. dubna lze po letošním jaru očekávat zfanatizovaný dav házející pod Moranu pochodně. S touto hromadou klád by už na jistotu měla lehnout popelem.

Vzápětí stavíme u druhého stánku Znovínu a později se přes Kraví horu dostáváme do Znojma. Ukazuje se, že takovouto menší akci je možné s drobnými omezeními udělat i "bokem", kdy hlavní síly klubu jsou nasměrovány na pořádání závodu v trochu nečekaném termínu.rozcházíme se