velmi nepravděpodobný zlepšovák

Datum: 26.12.2011
Autor: Mapař

Trochu netypicky odbočím od obvyklých témat na volný čas, abych ukázal na konkrétní příčinu korupce v české společnosti. Trochu asi zklamu ty, kteří to vnímají jako téma na desetihodinovou filozofickou debatu s výsledkem spočívajícím v zanadávání na poměry a otevření další lahve. On je totiž důvod jeden. Jenom jeden a lze na něj snadno ukázat prstem:

Předpis č. 40/2009 Sb., § 332, Podplacení

(1) Kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, nebo kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let, propadnutím majetku nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch nebo způsobit jinému značnou škodu anebo jiný zvlášť závažný následek, nebo

b) spáchá-li takový čin vůči úřední osobě.

Zdánlivě nic závadného. Jenom snaha o potírání korupce, dokud … to nedomyslíte do důsledků. Jak vlastně ona legislativa funguje? Naprosto hovadským způsobem: Protože je trestné jak podplacení, tak přijetí úplatku, je jasné, že obě strany budou držet hubu. To otevírá úplně nový pohled na § 332. Ten neslouží k tomu, aby korupci potíral. Vůbec ne. Slouží k tomu, aby korupci kryl. Tak je ta legislativa navržená. Od okamžiku, kdy by ho v parlamentu přejeli zmizíkem, jim zkrachuje veškerý s láskou vypiplaný systém úplatků (Připomínám onu větu 2 bod c). Úplatek by prostě přijmout nešlo. Papaláš, který by se o něco takového pokusil, by byl jak králíček na střelnici před bandou ožralých střelců, kteří se rozmýšlejí, zda dát dalšího panáka nebo konečně ránu.

Mít takový „bug“ v programu, tak se tam neohřeje ani do stadia kukly. Ale je bohužel v legislativě. Může být docela zábavné poslouchat argumenty poslanců na jeho obhajobu, jenže to je obávám se maximum. Jinak by to mohl být zajímavý způsob, jak schodkový rozpočet změnit na přebytkový ;-)