nedělní vyjížďka

Datum: 17.10.2004
Autor: Mapař

Raní slunce zahřívající vlhké listí v Podyjí připravilo neobvyklý pohled na mraky: seshora.

na Sealsfieldově kamenina Sealsfieldově kameni