po památkách Napoleonova působení

Datum: 25.09.2004
Autor: Mapař

Koncem září bylo možné si zpestřit sobotu vyjížďkou po památkách Napoleonova působení na Znojemsku. Je možné, že jsem se tenkrát trochu opozdil a dorazil jsem až kolem 10 hodiny do Dobšic. Tam byly ukázky dobových uniforem, výzbroje a popisovány způsoby boje s jednotlivým náčiním.

Další ukázky byly v Sedlešovicích. Tam už skutečně došlo i na palbu. Z výkladu vyplynulo, že v oblastech u Znojma došlo k dost významné bitvě, která však nemá takovou publicitu, jako ta u Slavkova.

Součástí programu byla i poměrně výjimečná možnost prohlídky podzemních prostor Louckého kláštera.

S odstupem mi ten program připomíná "všechno dohromady", protože zahrnoval i návštěvu památníku Prokopa Diviše v Příměticích. Posledním bodem byla výstava "Ženy na hranici" v Suchohrdlích, mapující osudy žen v příhraničních oblastech za dob železné opony. Tam už nenalézám žádnou souvislost.zastávka s výkladem v Sedlešovicích, ukázky dobových uniforem a výzbrojeve sklepích Louckého klášterakostel v Louckém klášteřev kryptách Louckého kláštera